Návod na prihlasovanie sa na zadanie záverečnej práce

V prílohe návod,
ako sa prihlásite na ZADANIE záverečnej práce.
Ide o vypísané zadania, ktoré vyučujúci zadali do systému. Rovnako máte možnosť si tému dohodnúť individuálne – vtedy Vás prihlási Váš školiteľ po vzájomnej dohode.