Prihlasovanie na AUGUSTOVÉ štátne záverečné skúšky!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu na OPRAVNÚ AUGUSTOVÚ štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať podľa harmonogramu v termíne od 27.08. do 28.08.2019 prihlásiť prostredníctvom AISu od 22.07. do 27.07.2019!

Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, zápočty, odovzdaná záverečná práca).

Každý študent sa musí prihlásiť na všetky (neabsolvované) štátnicové predmety.

POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU:

http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf