Oznam pre absolventov

Absolventi, ktorí sa nezúčastnili promočnej slávnosti, si môžu prevziať diplom na študijnom oddelení v čase stránkových hodín OKREM 02., 03. a 04. 07.2019 (podľa aktuálnych stránkových hodín–t.j. 10.00 – 13.00 hod. denne) Nezabudnite prosím doniesť kópiu dokladu o úhrade v sume 87€.