Výpožičné hodiny v knižnici (01.07.2019 – 31.08.2019)

Prosíme študentov, aby v období od 01.07.2019 do 31.08.2019 nahlasovali potrebu návštevy knižnice formou mailu na mailovú adresu maslej@ismpo.sk minimálne 2 dni vopred z dôvodu úpravy výpožičných hodín počas letných prázdnin.

Ďakujeme za pochopenie.