Oznam pre absolventov

Srdečne pozývame všetkých absolventov na slávnostné PROMÓCIE ABSOLVENTOV 2018/2019

Slávnostný promočný akt sa uskutoční v  budove Divadla Jonáša Záborského, Hlavná 48, 080 01 Prešov (Historická budova divadla) dňa 27.06.2019

Akúkoľvek zmenu je nutné nahlásiť (osobne alebo mailom: studijne@ismpo.sk) na študijnom oddelení najneskôr do 24.06.2019.

Do mailu uvádzajte prosím odbor + formu štúdia (DŠ, EŠ)

V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch je študent ktorý ukončil vysokoškolské

štúdium a zúčastní sa promócií povinný uhradiť 112 €.

Táto čiastka zahŕňa:

50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu

17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške

20€  poplatok za dodatok k diplomu

25€  poplatok za slávnostný promočný akt

 

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky meno, priezvisko, odbor, forma štúdia – napr. Janko Hraško, MP, ES

 

Poplatok je študent povinný uhradiť najneskôr do 24.06.2019

 

Pre každého  absolventa je k dispozícii 4 miest v hľadisku – rešpektujte pokyny uvádzačiek.

 

Absolventi, ktorí sa nezúčastnia promočnej slávnosti, si môžu prevziať diplom na študijnom oddelení v čase stránkových hodín OKREM 02., 03. a 04. 07.2019 (podľa aktuálnych stránkových hodín–viď aktuálne info.) Nezabudnite prosím doniesť kópiu dokladu o úhrade v sume 87€.

   

ABSOLVENTI  denného a externého štúdia v študijnom programe:

Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.)

Hospodárska a podnikateľská etika (Bc.)

Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)

Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol (Mgr.)

Rigorózne konanie – Etika (PhDr.)

a

slávnostné odovzdanie diplomov a certifikátov IES (International Education Society, London) absolventom

MBA PUBLIC RELATIONS AND BUSINESS MANAGEMENT,

LL.M. BUSINESS LEGAL RELATIONS

 

09:00 hod. nácvik slávnostnej promócie v DJZ (účasť absolventov nutná)

09:45 hod. príchod hostí

10:00 hod. slávnostný akt promócií absolventov

 

 

 

Priezvisko

Meno

Š. pr.

Titul

1

Gromosyak Artur MPb Bc.

2

Hribová Zuzana MPb Bc.

3

Hurtuková Mariana MPb Bc.

4

Lopatková Barbora MPb Bc.

5

Šalapová Nikoleta MPb Bc.

6

Vargová Nikola MPb Bc.

7

Zádoriová Katarína MPb Bc.

8

Bilohuščinová Lukrécia HPEbe Bc.

9

Hlavatý Jakub HPEbe Bc.

10

Tejiščáková Mária HPEbe Bc.

11

Dubasová Martina SSaPm Mgr.

12

Boháčová Patrícia EVPm Mgr.

13

Hančuľáková Štefánia EVPme Mgr.

14

Holotňák Viliam EVPm Mgr.

15

Juhásová Ivana EVPm Mgr.

16

Kelemen Martin EVPme Mgr.

17

Kristek Erik EVPm Mgr.

18

Rázus Ján EVPm Mgr.

19

Regecová Ingrida EVPm Mgr.

20

Sabo Ivan EVPm Mgr.

21

Sasarák Matúš EVPm Mgr.

22

Šarišský Lukáš EVPm Mgr.

23

Kleinová Ľubomíra RE PhDr.

24

Murga Martin RE PhDr.

25

Šalata Rastislav RE PhDr.

26

Volochová Dagmara RE PhDr.

27

Gaálová Antónia MBA Mgr.

28

Gala Martin MBA Bc.

29

Hricko Ivan MBA Mgr. MVDr.

30

Iváková Janka MBA Ing.

31

Janiga Jozef MBA Ing.

32

Kolesár Peter MBA Mgr.

33

Murga Martin MBA Mgr.

34

Potočňáková Iveta MBA Mgr. MUDr.

35

Brilla Martin LL.M Ing.

36

Hanelová Dagmar LL.M PhDr., EMBA

37

Kiššová Lenka LL.M Ing.

38

Lasák Ján LL.M JUDr.

39

Némethi Róbert LL.M Bc. DiS.