Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky Jún 2019

Štátna skúška v magisterskom študijnom programe Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 10. 06. 2019                                          Akademický rok:  2018/2019

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1. Ing. Rudolf  Žák 07.50 – 08.00 08.00 – 08.10
2. Bc. Lubomír Horňa 07.50 – 08.10 08.10 – 08.30
3. Bc. Tereza Janíčková 08.10 – 08.30 08.30 – 08.50

 

 

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe Hospodárska a podnikateľská ETIKA                                         na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 10.06.2019                                            Akademický rok:  2018/2019

 

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1 Tomáš Dorazil 09.00 – 09.20 09.20 – 09.40
2 Jan Horák 09.20 – 09.40 09.40 – 10.00
3 Eva Křiváková 09.40 – 10.00 10.00 – 10.20

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO                                                          na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 10.06.2019                                            Akademický rok:  2018/2019

 

 

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1 Marcela Doškářová 10.30 – 10.50 10.50 – 11.10
2 Klára Kapounová 10.50 – 11.10 11.10 – 11.30
3 Jiří Klčo 11.10 – 11.30 11.30 – 11.50
4 Michal Konečný 11.30 – 11.50 11.50 – 09.40
5 Radek Koumar 11.50 – 12.10 12.10 – 12.30
6 Eva Mudrlová 12.10 – 12.30 12.30 – 12.50
7 Žaneta Němcová 12.30 – 12.50 12.50 – 13.10
8 Petra Veselá 12.50 – 13.10 13.10 – 13.30
9 Marcela Vořechová 13.10 – 13.30 13.30 – 13.50
10 Markéta Zvěřinová 13.30 – 13.50 13.50 – 14.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna skúška v BAKALÁRSKOM študijnom programe MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE V OBCHODE A SLUŽBÁCH

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 11. 06. 2019                                          Akademický rok:  2018/2019

 

 

P.č. Priezvisko meno Čas na prípravu Čas na odpoveď

1.

ZUZANA HRIBOVÁ          

08.00 – 08.20

08.20  – 08.40

2.

ARTUR GROMOSYAK

08.20 – 08.40

08.40  – 09.00

3.

MARIANA HURTUKOVÁ

08.40 – 09.00

  09.00 –  09.20

4.

BARBORA LOPATKOVÁ

09.00 – 09.20

09.20 – 09.40

5.

DOROTA PULŠČÁKOVÁ

09.20 – 09.40

09.40 – 10.00

6.

NIKOLETA ŠALAPOVÁ

09.40 – 10.00

10.00 – 10.20

7.

NIKOLA VARGOVÁ

10.00 – 10.20

10.20 – 10.40

8.

KATARÍNA ZÁDORIOVÁ

10.20 – 10.40

10.40 – 11.00

 

 

 

Štátna skúška v Magisterskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 11. 06. 2019                                          Akademický rok:  2018/2019

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1. Bc. Anna Bidleňová 08.00 – 08.20 08.20 – 08.40
2. Bc. Martina Dubasová 08.20 – 08.40 08.40 – 09.00

 

 

 

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO                                                          na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 11.06.2019                                            Akademický rok:  2018/2019

 

 

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1 Petra Moskaľová 10.00 – 10.20 10.20 – 10.40
2 Ján Karas 10.20 – 10.40 10.40 – 11.00
3 Klaudia Šestáková 10.40 – 11.00 11.00 – 11.20
4 Peter Števanka 11.00 – 11.20 11.20 – 11.40
5 Kamila Feňová 11.20 – 11.40 11.40 – 12.00
6 Barbora Pižontová 11.40 – 12.00 12.00 – 12.20
7 Ľuboslava Lazorová 12.00 – 12.20 12.20 – 12.40
8 Andrea Libičová 12.20 – 12.40 12.40 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe Hospodárska a podnikateľská ETIKA                                         na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 11.06.2019                                            Akademický rok:  2018/2019

 

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1 Patrik Libič 13.00 – 13.20 13.20 – 13.40
2 Marko Ferenc 13.20 – 13.40 13.40 – 14.00
3 Matúš Kačmár 13.40 – 14.00 14.00 – 14.20
4 Ján Jursa 14.00 – 14.20 14.20 – 14.40
5 Tomáš Okruhľanský 14.20 – 14.40 14.40 – 15.00
6 Lukrécia Bilohuščinová 14.40 – 15.00 15.00 – 15.20
7 Jakub Hlavatý 15.00 – 15.20 15.20 – 15.40
8 Mária Tejiščáková 15.20 – 15.40 15.40 – 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna skúška v magisterskom študijnom programe Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 12. 06. 2019                                          Akademický rok:  2018/2019

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1. Bc. Lucia Barnová 08.00 – 08.20 08.20 – 08.40
2. Bc. Tatiana Berková 08.20 – 08.40 08.40 – 09.00
3. Bc. Patrícia Boháčová 08.40 – 09.00 09.00 – 09.20
4. Bc. Viliam Holotňák 09.00 – 09.20 09.20 – 09.40
5. PhDr. Pavol Mikula 09.20 – 09.40 09.40 – 10.00
6. Bc. Ján Rázus 09.40 – 10.00 10.00 – 10.20
7. Bc. Matúš Sasarák 10.00 – 10.20 10.20 – 10.40
8. Bc. Erik Kristek 10.20 – 10.40 10.40 – 11.00
9. Bc. Ingrida Regecová 10.40 – 11.00 11.00 – 11.20
10. Bc. Matej Sedlák 11.00 – 11.20 11.20 – 11.40
11. Bc. Lukáš Šarišský 11.20 – 11.40 11.40 – 12.00
12. Bc. Samuel Vasočák 11.40 – 12.00 12.00 – 12.20
13. Bc. Ivan Sabo 12.00 – 12.20 12.20 – 12.40
14. Bc. Stanislav Meľuch 12.20 – 12.40 12.40 – 13.00
15. Bc. Ivana Juhásová 12.40 – 13.00 13.00 – 13.20