Konzultačné hodiny k prezentáciám ZP s Mgr. I. Vaňkovou, PhD.

Konzultačné hodiny k prezentáciám ZP s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. z dôvodu
pracovnej cesty dňa 31.5.2019 (piatok) nebudú. Náhradný termín
konzultácií je 30.5.2019 (štvrtok) v čase 12:00 – 14:15.