Pozor! Zmena termínu: PREDPRAXOVÝ SEMINÁR + PZSPe

Oznamujeme všetkým študentom, že “Predpraxový seminár” s PhDr. Jozefom Polačkom, teda povinné stretnutie k odbornej praxi, sa z dôvodu vynútenej zmeny uskutoční už túto sobotu 13.4. v nezmenenom čase o 8:00 v miestnosti 345 (v prípade príliš veľkého počtu študentov sa presunie do miestnosti “Aula 1 (348))” namiesto pôvodne plánovaného termínu 27.4.

 

Zároveň je presunutá aj prednáška: Politologické základy sociálnej problematiky pre 1.ročník magisterského odboru SSaPme rovnako z termínu 27.4. na termín 13.4. v nezmenenom čase o 10:30 v miestnosti 345.