Výučba s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD.

Dňa 11.4.2019 nebude výučba s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD. z dôvodu
zahraničnej pracovnej cesty. Z tohto dôvodu nebudú ani 12.4.2019
konzultácie k záverečným prácam. Termíny náhrady výučby z 11.4.2019 budú
dohodnuté s vyučujúcou.