Zmena výuky

Výuka predmetu Oblasti práva SR v dňoch 7.3.,14.3., 21.3. a 28.3 sa ruší. Náhrada sa uskutoční v dňoch 4.4., 11.4, 18.4. a 25.4. od 12.50 do 14.20 v miestnosti 342.

Výuka predmetu Právo sociálneho zabezpečenia SR dňa 16.03. sa ruší. Náhrada bude dohodnutá dodatočne.