Business večierok (party) 30.1.2019

Business večer ISM sa konal 30.januára na Hlavnej 129 v Prešove (Botanique Art).

Zároveň bol aj súčasťou dňa otvorených dverí VŠ MP ISM Slovakia v Prešove. Celú akciu ukončila netradičná módna prehliadka redizajnovaných odevov. Študentky našej školy osobne predviedli 44 atraktívnych modelov.

“Naša vysoká škola v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a so živnostníkmi rieši projekt aplikovaného výskumu “Tradičné ľudovoumelecké remeslá v kontexte kreatívneho priemyslu. Umelecké a tradičné remeslá sú cenným artefaktom, ktorý je potrebné chrániť a rozvíjať.” približuje prorektorka školy Eva Hvizdová.

Netradičná módna prehliadka, ktorá mala poukázať na spoločenskú zodpovednosť a trvalo udržateľný rozvoj, je jedným z výstupov projektu. “Chceli sme ukázať racionálnu a ohľaduplnú módu, ktorá berie pri svojej produkcii do úvahy dopad na životné prostredie. Módny priemysel je druhým najväčším znečisťovateľom našej planéty. Máme teda možnosť výberu správať sa ekologicky. Po celom svete sa koná podujatie FashionRevolutionWeek, ktoré bojuje za transparentnosť v móde a podporuje filozofiu slowfashion.” vysvetľuje E.Hvizdová. Hnutie má za cieľ motivovať bežných ľudí, aby kupovali menej a kvalitného oblečenia a snažili sa ho využívať čo najdlhšie. Pomáha to životnému prostrediu a tiež módnemu biznisu. Ako pripomína prorektorka, aj na Slovensku už poznáme talentovaných návrhárov, kreatívnych krajčírov, dizajnérske módne značky, ktoré vyznávajú práve princípy slowfashion. “Tí nejdú po trendoch, ale majú svoj štýl a využívajú lokálnu módu s využitím ľudovoumeleckých prvkov. To všetko sme chceli vyjadriť módnou prehliadkou.”

Pôvodné modely sú staré 15-20 rokov a prešli redizajnom. Boli zhotovené z kvalitných materiálov a ich strih bol nadčasový. Redizajn odevov bol realizovaný maľbou, tradičnými výšivkami, technikami háčkovania, tkania, vkladania výšiviek, dopĺňaním strieborných aplikácií – gombíkov, spôn. Využíva sa aj technika mašličkovania – starodávna technika zdobenia krojov a čepcov i čepčekov a zaujímavou kolekciou je redizajn kožených odevov v kombinácii s textilom, vlnou či kožušinou. V rámci prehliadky boli predstavené štyri kolekcie, spolu 44 redizajnovaných modelov. Podstatou celého projektu je okrem využitia tradičných remesiel aj prepojenie s praxou. Do projektu boli aktívne zapojení profesionáli – remeselníci, ktorí sa týmto technikám už roky venujú. “Ambíciou našej školy je prepájať teóriu s praxou a tak napĺňať víziu vzdelávať študentov, aby boli na trhu práce uplatniteľní a ekonomicky prosperujúci,” uzavrela prorektorka VŠ MP ISM Eva Hvizdová.

/Veronika Fitzeková/

 

Fotogaléria z podujatia

 

Škola predstaví redizajnované odevy – DOD na Vysokej škole ISM uzatvorí biznis večer