hodiny s dr. Mariánom Ambrozym 5.-6. 12. 2018

V dňoch 5. a 6. 12. 2018 sa neuskutoční prednáška a cvičenia dr. Mariána Ambrozyho:

Podnikateľská etika
Súčasná filozofia a etika
Etická kazuistika a poradenstvo