Výučba s PhDr. Vierou Mokrišovou, MBA a PhDr. Katarínou Radvanskou

V dňoch 28.11- 29.11.2018 nebude výučba s PhDr. Vierou Mokrišovou, MBA a PhDr. Katarínou Radvanskou z dôvodu ich účasti na pracovnej ceste. Náhrada výučby bude realizovaná po dohode so študentami.