Výučba s dr. Mariánom Ambrozym 22. 11. 2018

Dňa 22. novembra 2018 sa neuskutočnia prednášky a cvičenia z predmetu Súčasná filozofia, pretože dr. Marián Ambrozy je odcestovaný na konferencii. Náhradné matérie budú realizované 23. novembra 2018 so začiatkom o 13. hodine.