Odovzdanie záverečných prác

Pripomíname študentom, ktorí štátnicujú v decembrovom termíne, že práce je potrebné fyzicky odovzdať do 10.11.2018!

Záverečnú prácu odovzdávate vedúcemu práce. V prípade ak ide o externého vedúceho, prácu odovzdáte PhDr. Jozefovi Polačkovi (kancelária č.350)

Súčasťou práce má byť aj odovzdaná licenčná zmluva vytlačená z tejto oficiálnej webstránky školy v sekcii štátne skúšky a záverečné práce (2ks) a tiež list konzultácií.