Týždeň vedy a techniky 2018

Program Týždňa vedy a techniky na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

akademický rok 2018/19

 

logo_TVT 18 

 

Utorok 6. 11. 2018

09:00   (340/341) -  Mgr. art. Martin Marton, Ing. Renáta Madzinová, PhD.:  Podnikanie ako cesta (seba) realizácie

 

Streda 7. 11. 2018

 

10:30  (340/341) - Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.: Človek a technika

 

15:00 (340/341) - PhDr. Jakub Hajduk: Mindfulness based stress reduction

 

15:30 (340/341) - ThDr. Dana Pasztorik: Vízia, viera a vášeň ako základné piliere úspechu

 

Štvrtok 8. 11. 2018

 

09:00 (340/341) Mgr. Pavol Sucharek, PhD. : Frédéric Gros – preklad jeho knihy Filozofia chôdze

 

Piatok 9. 11. 2018

 

16:00 (340) Ing. Gabriela Koľveková, PhD.: Value-added close-up of Slovak industries regarding the search of sustainability

16:45 (340) Ing. Alojz Šoltýs : K téme trvalo udržateľných zdrojov – fotovoltaika

 

tvat2018