Prihlasovanie na AUGUSTOVÉ štátne záverečné skúšky!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na OPRAVNÚ AUGUSTOVÚ štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať podľa harmonogramu v termíne 31.08.2018 prostredníctvom AISu do 31.07.2018!

Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, zápočty, odovzdaná záverečná práca).

Každý študent sa musí prihlásiť na všetky (neabsolvované) štátnicové predmety.

POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU:

http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf