UPOZORNENIE – žiadosť o mimoriadny opravný termín skúšky

Dňa 30.06.2018 sa ukončilo skúšobné obdobie za letný semester AR
2017/2018, preto upozorňujeme študentov, ktorí boli na skúškach
neúspešní (maximálne z dvoch predmetov), že  majú možnosť požiadať o
mimoriadny opravný termín skúšky na základe písomnej žiadosti študenta,
ktorý môže povoliť rektor, a to do jedného týždňa po skončení skúškového
obdobia (od 02.07. – do 06.2018).