Oznam pre absolventov – PROMÓCIE

Srdečne pozývame všetkých absolventov na slávnostné PROMÓCIE ABSOLVENTOV 2017/2018

 

 

Slávnostný promočný akt sa uskutoční v  budove Divadla Jonáša Záborského, Hlavná 48, 080 01 Prešov (Historická budova divadla) dňa 28.06.2018

 

Akúkoľvek zmenu je nutné nahlásiť (osobne alebo mailom: studijne@ismpo.sk) na študijnom oddelení najneskôr do 25.06.2018.

Do mailu uvádzajte prosím odbor + formu štúdia (DŠ, EŠ)

 

V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch je študent ktorý ukončil vysokoškolské

štúdium a zúčastní sa promócií povinný uhradiť 112 €.

Táto čiastka zahŕňa:

50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu

17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške

20€  poplatok za dodatok k diplomu

25€  poplatok za slávnostný promočný akt

 

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky meno, priezvisko, odbor, forma štúdia – napr. Janko Hraško, MP, ES

 

Poplatok je študent povinný uhradiť najneskôr do 25.06.2018

 

Pre každého  absolventa je k dispozícii 6 miest v hľadisku – rešpektujte pokyny uvádzačiek.

 

Absolventi, ktorí sa nezúčastnia promočnej slávnosti, si môžu prevziať diplom na študijnom oddelení od 09.07.2018 (podľa aktuálnych stránkových hodín–viď aktuálne info.) Nezabudnite prosím doniesť kópiu dokladu o úhrade v sume 87€.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLVENTI študijného programu:

Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol (Mgr.)

a

slávnostné odovzdanie diplomov a certifikátov IES (International Education Society, London) absolventom

MBA PUBLIC RELATIONS AND BUSINESS MANAGEMENT,

MBA ETHICS IN MANAGEMENT,

LL.M BUSINES LEGAL RELATIONS  štúdia.

10:00 hod. nácvik slávnostnej promócie v DJZ (účasť absolventov nutná)

10:45 hod. príchod hostí (rodičia, hostia)

11:00 hod. slávnostný akt promócií absolventov

 

 

Priezvisko

Meno

Š. pr.

1

Dunaj Jozef EVPm

2

Chovanec Martin EVPm

3

Matija Dušan EVPm

4

Micheľ Kristián EVPm

5

Murga Martin EVPm

6

Murín Matúš EVPme

7

Paniková Viktória EVPm

8

Schmidtová Andrea EVPm

9

Šitár Tomáš EVPm

10

Volochová Dagmara EVPm

11

Polačková Radka EVPme

12

Tomášová Antónia EVPme

 

 

MBA PR AND BUSINESS MANAGEMENT

Priezvisko

Meno

 Ak.  titul

odbor

1

Fereková Mária Ing. MBA

2

Hrisenková Gabriela PhDr. MBA

3

Hudák Peter MBA

4

Mochnáč Ján Ing. MBA

5

Mochnáč Jozef DiS. MBA

6

Mochnáčová Alena DiS. MBA

7

Pichnarčík Michal Mgr. MBA

8

Šveda Peter Ing. MBA

9

Vavrek Milan JUDr. MBA
MBA ETHICS IN MANAGEMENT

1

Fabianová Zuzana PhDr. MBA

2

Chmeliarová Silvia Mgr. MBA

3

Chmeliarová Zuzana Mgr. MBA

4

Nováková Jana Mgr. MBA

5

Štiavnická Dagmar PhDr., PhD., DiS. MBA
LL.M. BUSINESS LEGAL RELATIONS

1

Herman Pavel Bc. LL.M

2

Králik Ján Mgr. LL.M

3

Vido Michal JUDr. LL.M

 

 

 

Rigorózne konanie – ETIKA (PhDr.)

1

Sopoliga Ján Mgr.

2

Szilagyiová Alica Mgr.

3

Šalata Rastislav Mgr.

 

Rigorózne konanie – SSaP (PhDr.)

1

Slotová Lucia Mgr.

2

Čabaiová Monika Mgr.

 

 

 

 

 

 

ABSOLVENTI  denného a externého štúdia v študijnom programe:

Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.)

Hospodárska a podnikateľská etika (Bc.)

Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)

Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)

 

12:00 hod. nácvik slávnostnej promócie v DJZ (účasť absolventov nutná)

12:45 hod. príchod hostí (hostia)

13:00 hod. slávnostný akt promócií absolventov

 

 

 

Priezvisko

Meno

Š. pr.

1

Fejová Dušana MPb

2

Gombitová Miroslava MPb

3

Hlodák Marek MPb

4

Jašová Dominika MPb

5

Lešková Mária MPb

6

Salaj Marián MPbe

7

Šugareková Lívia MPb

8

Šuťaková Erika MPb

9

Taišová Tímea MPb

10

Vaverčáková Katarína MPb

Priezvisko

Meno

Š. pr.

1

Kecerová Sandra SSaPb

2

Pello Dávid SSaPb

3

Pižontová Dominika SSaPb

4

Šturmanová Hudáková Lenka SSaPb

5

Valisková Michaela SSaPb

Priezvisko

Meno

Š. pr.

1

Bavolák Rastislav HPEb

2

Cisko Lukáš HPEb

3

Durbáková Simona HPEb

4

Magdová Martina HPEbe

5

Michalenková Ivana HPEb

6

Rabatinová Ľubomíra HPEb

7

Rešetár Marek HPEb

8

Šimeček Pavel HPEb

9

Šteinerová Katarína HPEb

10

Valiček Michal HPEb

Priezvisko

Meno

Š. pr.

1

Bučoková Dominika SSaPm

2

Juhasz Kristián SSaPm

3

Manirná Denisa SSaPm

4

Sloboda Kvetoslav SSaPm