PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY!!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na štátne záverečnú
skúšku, ktorá sa bude konať v termíne od 11.06.2018 do 15.06.2018
prostredníctvom  AISu do 10.05.2018. Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí
študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky,
hodnotené zápočty, odovzdaná záverečná práca).

Každý študent sa musí prihlásiť na všetky(neabsolvované) štátnicové
predmety!!

Postupujte podľa návodu: http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf