Výučba s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA

Dňa 28.04.2018 sa neuskutoční výučba s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA
(externé štúdium Marketing). Náhradný termín bude dohodnutý na
najbližšom stretnutí 04.05.2018.