Konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD.

Konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD. dňa 20.4.2018 z dôvodu
zahraničnej pracovnej cesty nebudú. Konzultácie k záverečným prácam budú
v náhradnom termíne dňa 17.4.2018 v čase 12:30-14:45.