PREDPRAXOVÝ SEMINÁR!

Oznamujeme všetkým študentom končiacich ročníkov v dennej i externej forme, že v piatok 13.4. o 16:30 hod. v miestnosti 344 sa bude konať PREDPRAXOVÝ SEMINÁR týkajúci sa odbornej praxe s pánom rektorom.

Budete v ňom oboznámení s platnými náležitosťami týkajúcimi sa odbornej praxe a budú zodpovedané aj Vaše prípadné otázky.

 

 

„Dokumentáciu k odbornej praxi môžete odovzdávať na sekretariáte rektora každý deň od 16.04.2018 do 20.04.2018 (okrem štvrtka 19.4.) od 9:00 hod. do 10:00 hod a od 13:00 hod. do 14:00 hod.“

Dokumenty je možné poslať aj klasickou poštou.

 

Smernica 5 / 2014 – Pokyny k vykonavaniu odbornej praxe.pdf

Pokyny k vykonávaniu odbornej praxe.pdf
Zoznam zariadení.xls