Prednáška o pracovných stážach

Vážení študenti, pozývame Vás na prednášku WORKSPACE o možnostiach
študentských mobilít a pracovných stážach v zahraničí v rámci programu
ERASMUS+ , ktorá sa uskutoční 18.4.2018 o 12,00 hod. v miestnosti č.
340.