Rektorské voľno 9.3.2018 s usmernením

Študentom vytvoríme priestor vyjadriť sa

Marek Storoška, rektor Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vytvoríme priestor na to, aby študenti mali možnosť vyjadriť sa prostredníctvom občianskych zhromaždení k aktuálnej situácii na Slovensku a preto rektor rozhodol, že udelí rektorské voľno študentom dňa 9. marca 2018 od 14:00 hod. V prípade ak študenti prejavia záujem o štúdium naši pedagógovia im budú k dispozícii a výučbu im poskytnú tak, ako je v rozvrhu.

Zároveň si vysoká škola ctí princíp apolitickosti vysokoškolskej pôdy.

 

ilustračný obrázok