EÚ hľadá mladých absolventov vysokých škôl

Ste čerstvým absolventom vysokej školy, disponujete žiadanými zručnosťami, ste dynamický, so silnou motiváciou? Chcete pomáhať pri formovaní Európy budúcnosti?
Výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, sú také rozsiahle a zložité, že si vyžadujú to najlepšie, čo v nás je. V súčasnosti hľadáme talentovaných absolventov vysokých škôl a mladých odborníkov, ktorí sú pripravení zapojiť sa do širokej škály úloh v rámci tvorby politík, operatívneho zabezpečenia alebo riadenia zdrojov. Požadujeme vysokú mieru kreativity, odolnosť a pohotové myslenie a zároveň ponúkame príležitosť pozitívne ovplyvňovať dianie v Európe.
Pracovať pre inštitúcie EÚ a ich agentúry znamená byť súčasťou jedného z najpôsobivejších a najnáročnejších projektov integrácie v súčasnosti. Čaká vás práca na najnaliehavejších aktuálnych témach, ako sú napr. boj proti zmene klímy, riadenie migrácie, boj proti terorizmu alebo posilňovanie rastu a vytváranie pracovných miest.
Inštitúcie a agentúry EÚ ako zamestnávateľ ponúkajú spoločenstvo s vysokou odbornosťou a početnými príležitosťami na rozširovanie vedomostí, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí sú základnými zásadami EÚ. Budete pracovať v rozmanitých multikultúrnych a medzinárodných tímoch a vaša práca bude pozitívne ovplyvňovať život viac ako 500 miliónov občanov EÚ a ďalších ľudí žijúcich mimo EÚ.
Ak sa chcete uchádzať o túto pozíciu, musíte mať ukončené minimálne trojročné vysokoškolské štúdium, dobre ovládať dva európske jazyky a byť občanom EÚ.
Cyklus výberových konaní pre absolventov vysokých škôl sa začína 8. marca 2018. Študenti posledného ročníka vysokej školy sa môžu prihlásiť, pokiaľ štúdium úspešne skončia do 31. júla 2018. Dátum uzávierky podávania prihlášok je 10. apríl 2018 o 12.00 hod. bruselského času.

Viac informácií o požiadavkách, priebehu výberového konania a o tom, ako sa prihlásiť nájdete na stránke graduates.eu-careers.eu.
Referencia: EPSO/AD/356/18
Pracovné príležitosti v EÚ môžete sledovať na Facebooku, Twitteri, LinkedIn, YouTube a Instagrame.