POZOR! Oznam pre študentov 2MPbe a 1HPEbe – hodiny s Ing. Sedlákovou 2.3. a 3.3 !

Hodiny s Ing. Sedlákovou dňa 2.3. a 3.3. 2018 NEBUDÚ z dôvodu choroby!

Týka sa to predmetov: HEe (1HPEbe), OZOe (2MPbe), PFe (2MPbe) a MOe (2MPbe)

Náhrada bude oznámená dodatočne – priamo cez vyučujúcu. Ďakujeme za pochopenie.