Výberové konanie v programe ERASMUS +

Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na letný semester
akademického roka 2017/2018  na študijné pobyty a pracovné stáže .
Prihlášky zasielajte do 10.12.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk .

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.12.2017 o 13,00 hod. v študovni.