ROZPIS ŠTUDENTOV NA DECEMBROVÉ ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – KATEDRA KSV

Štátna skúška v Magisterskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Dátum: 18. 12. 2017                                          Akademický rok:  2017/2018

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď 
1. Bc. Bělohlavová Lucie 08.30 – 08.50 08.50 – 09.10
2. Bc. Budínová Dagmar 08.50 – 09.10 09.10 – 09.30
3. Bc. Čížková Pavlína 09.10 – 09.30 09.30 – 09.50
4. Bc. Dobešová Monika 09.30 – 09.50 09.50 – 10.10
5. Bc. Haramach Petr 09.50 – 10.10 10.10 – 10.30
6. Bc. Křepela Tomáš 10.10 – 10.30 10.30 – 10.50
7. Bc. Pučanová Monika 10.30 – 10.50 10.50 – 11.10
8. Bc. Vojáčková Bernarda 10.50 – 11.10 11.10 – 11.30
9. Bc. Schich Marek 11.10 – 11.30 11.30 – 11.50

 

 

Štátna skúška v magisterskom študijnom programe Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 18. 12. 2017                                          Akademický rok:  2017/2018

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď 
1. Bc. Dokulil Antonín 08.30 – 08.50 08.50 – 09.10
2. Bc. Ďurová Nikoleta 08.50 – 09.10 09.10 – 09.30
3. Bc. Faluši Blanka 09.10 – 09.30 09.30 – 09.50
4. Bc. Hrubá Radka 09.30 – 09.50 09.50 – 10.10
5. Bc. Hýnarová Marta 09.50 – 10.10 10.10 – 10.30
6. Bc. Chytilová Tereza 10.10 – 10.30 10.30 – 10.50
7. Bc. Jašková Petra 10.30 – 10.50 10.50 – 11.10
8. Bc. Krejčí Hana 10.50 – 11.10 11.10 – 11.30
9. Bc. Linhová Sylva 11.10 – 11.30 11.30 – 11.50
10. Bc. Máslík Michal 11.30 – 11.50 11.50 – 12.10
11. Bc. Mašlaňová Pavla 11.50 – 12.10 12.10 – 12.30
12. Bc. Ministrová Eva 12.10 – 12.30 12.30 – 12.50
13. Bc. Musil Ivo 12.30 – 12.50 12.50 – 13.10
14. Bc. Obadalová Věra 12.50 – 13.10 13.10 – 13.30
15. Bc. Polášek Martin 13.10 – 13.30 13.30 – 13.50
16. Bc. Prudil Jiří 13.30 – 13.50 13.50 – 14.10
17. Bc. Stanečková Denisa 13.50 – 14.10 14.10 – 14.30
18. Bc. Štočková Markéta 14.10 – 14.30 14.30 – 14.50
19. Bc. Tobolíková Hanka 14.30 – 14.50 14.50 – 15.10
20. Bc. Vojtko Marián 14.50 – 15.10 15.10 – 15.30
21. Bc. Gablerová Jana 15.10 – 15.30 15.30 – 15.50
22. Bc. Žouželková Andrea 15.30 – 15.50 15.50 – 16.10

 

 

Štátna skúška v Magisterskom študijnom programe Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Dátum: 19. 12. 2017                                          Akademický rok:  2017/2018

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď 
1. Bc. Ambróz Milan 08.30 – 08.50 08.50 – 09.10
2. Bc. Fecák Martin 08.50 – 09.10 09.10 – 09.30
3. Bc. Fočárová Erika 09.10 – 09.30 09.30 – 09.50
4. Bc. Goban Marek 09.30 – 09.50 09.50 – 10.10
5. Bc. Leškovská Lucia 09.50 – 10.10 10.10 – 10.30
6. Bc. Moravec Pavol 10.10 – 10.30 10.30 – 10.50
7. Bc. Pešl Miroslav 10.30 – 10.50 10.50 – 11.10
8. Bc. Šalata Rastislav 10.50 – 11.10 11.10 – 11.30
9. Bc. Tyč Alexander 11.10 – 11.30 11.30 – 11.50
10. Bc. Cibuľová Eleonóra 11.30 – 11.50 11.50 – 12.10
11. Bc. Uhrinová Anna 11.50 – 12.10 12.10 – 12.30
12. Bc. Gajdoš Ľubomír 12.10 – 12.30 12.30 – 12.50

 

 

Štátna skúška v magisterskom študijnom programe Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 20. 12. 2017                                          Akademický rok:  2017/2018

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď 
1. Bc. Cicoňová    Andriána 08.30 – 08.50 08.50 – 09.10
2. Bc. Dzimková Martina 08.50 – 09.10 09.10 – 09.30
3. Bc. Feňďa Štefan 09.10 – 09.30 09.30 – 09.50
4. Bc. Ferko Michal 09.30 – 09.50 09.50 – 10.10
5. Bc. Chovancová Patrícia 09.50 – 10.10 10.10 – 10.30
6. Bc. Janoková Lenka 10.10 – 10.30 10.30 – 10.50
7. Bc. Macko Štefan 10.30 – 10.50 10.50 – 11.10
8. Bc. Poláková Mária 10.50 – 11.10 11.10 – 11.30
9. Bc. Rodáková Iveta 11.10 – 11.30 11.30 – 11.50
10. Bc. Roskošová Adriána 11.30 – 11.50 11.50 – 12.10
11. Bc. Tomášová Antónia 11.50 – 12.10 12.10 – 12.30
12. Bc. Polačková Radka 12.10 – 12.30 12.30 – 12.50
13. Bc. Kubánek Ján 12.30 – 12.50 12.50 – 13.10
14. Bc. 12.50 – 13.10 13.10 – 13.30
15. Bc. 13.10 – 13.30 13.30 – 13.50