Oznam pre tretí ročník odboru SSap a Hpe

Predmet seminár k bakalárskej práci s doc. Lachytovou dňa 05.12. 17 nebude. Náhrada sa uskutoční vo štvrtok t.j. 07.12.17 od 09.00 hod.