Oznam pre externých poslucháčov končiacich ročníkov magisterských študijných programov

Podľa HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 je potrebné odovzdať a nahrať diplomovú prácu do systému do 11.11.2017. Každý poslucháč odovzdáva diplomovú prácu po dohode – školiteľovi.