Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Katedra spoločenských vied

Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu

 

                                 

P R O G R A M

 

PONDELOK 6.11.2017

 

 

9:00 – 10:00 (miestnosť 343)

 

Mgr. Patrik Lompart

 

Niektoré aspekty rodinnej a sociálnej starostlivosti v Nemecku a na Slovensku v súčasnosti

 

10: 00 – 11: 00 (miestnosť 342)

 

Ing. Marek Sirka

 

Špecifiká manažmentu sociálnych služieb

 

 

UTOROK 7.11. 2017

 

10:00 – 10:45 (miestnosť 340)

 

Doc. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.

 

Migrácia – sociálny a kultúrno – náboženský aspekt

 

 

 

 

STREDA 8.11. 2017

 

11. 15 – 12: 00 (miestnosť 342)

 

prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

 

Sociálne súvislosti geologickej konštelácie slovenského regiónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatok 10.11. 2017

 

10: 00 – 11: 00 (A 343)

 

JUDr. Radoslav Huľa

 

Sociálno právna ochrana a sociálna kuratela

 

 

14. 15 – 15. 45 Prednášky poľských hostí na ekonomické témy (342)

 

Agnieszka Bieda, PhD.

 

Prof. Janusz Dąbrowski

 

Paweł Niczia, PhD.

 

“Restoration and extensive use as an element increasing the value of habitats of the European Community Habitats Directive”

 

prof. Piotr Parzych

 

14. 15 – 15. 15 (A 348)

 

ThDr. Dana Pasztorik, PhD.

 

Podnikateľská a pracovná vízia v Mary Key