Oznam pre študentov končiacich ročníkov

Žiadame študentov končiacich ročníkov v AR 2017/2018, aby sa prihlásili
na témy záverečných prác prostredníctvom systému AIS do 27.10.2017 a po
akceptácií vedúceho práce ho následne kontaktovali ohľadom zadávacieho
listu. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté v rámci predmetu Seminár k
záverečnej práci.