Prvá svätá omša v novom akademickom roku 2017/2018

Pozývame

študentov, pedagógov, zamestnancov,

priateľov a všetkých ľudí dobrej vôle

na prvú svätú omšu v novom akademickom roku 2017/2018

 dňa 04. októbra 2017 o 11:30 hod.

v Kaplnke sv. Marka

na VŠMP ISM Slovakia v Prešove