ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE – KATEDRA KEMM

Akademický rok: 2016/2017

Študijný program: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

Študijný odbor: 3.3.9. Obchodné podnikanie

 

 

Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky v náhradnom termíne  konané dňa 31. 8. 2017

  

 

P.č.   Priezvisko meno Čas na prípravu Čas na odpoveď
1.   Kundrátová  júlia 8.30 –   9.00 9.00  –    9.30
2.   Vojtaššák Patrik 9.00 –   9.30 9.30  –  10.00
3.   Kačala Richard 9.30 –   10.00 10.00  –  10.30