ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE – KATEDRA KSV

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

Dátum: 30. 08. 2017                                          Akademický rok:  2016/2017

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1. Molnárová Timea 08.30   – 08.50 08.50   – 09.10
2. Osifová Ľudmila 08.50   – 09.10 09.10   – 09.30
3. Jaseňák   Miloš 09.10   – 09.30 09.30   – 09.50

 

Štátna skúška v magisterskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Dátum: 30. 08. 2017                                          Akademický rok:  2016/2017

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1. Riglová   Barbora 09.50   – 10.10 10.10   – 10.30
2. Sklenka   Peter 10.10   – 10.30 10.30   – 10.50
3. Bajsová Ivana 10.30   – 10.50 10.50   – 11.10
4. Vyparinová   Veronika 10.50   – 11.10 11.10   – 11.30

 

Štátna skúška v magisterskom študijnom programe Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Dátum: 30. 08. 2017                                          Akademický rok:  2016/2017

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1. Horváthová   Sandra 11.30   – 11.50 11.50   – 12.10
2. Čikovský   Dalibor 11.50   – 12.10 12.10   – 12.30
3. Toderiška   Tibor 12.10   – 12.30 12.30   – 12.50

 

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe Hospodárska a podnikateľská etika

 na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Dátum: 30. 08. 2017                              Akademický rok:  2016/2017

P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď

 

1. Hudáková   Ivana 12.10   – 12.30 12.30   – 12.50
2. Kireš   Rastislav 12.30   – 12.50 12.50   – 13.10
3. Muľová   Simona 12.50   – 13.10 13.10   – 13.30
4. Svetlík   Pavol 13.10   – 13.30 13.30   – 13.50
5. Dugas   Dalibor 13.30   – 13.50 13.50   – 14.10
6.   13.50   – 14.10 14.10   – 14.30