HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

 

Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.)

 

2.   ročník denné a externé š.       04.09.2017      13:00 – 14.00 hod.

3.   ročník denné a externé š.       04.09.2017      14:00 – 15:00 hod.

 

Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)

 

2.   ročník denné a externé š        05.09.2017      13:00 – 14.00 hod.

3.   ročník denné a externé š.       05.09.2017      14:00 – 15:00 hod.

 

Hospodárska a podnikateľská etika (Bc.)

 

2.   ročník denné a externé š        06.09.2017      09:00 – 10.00 hod.

3.   ročník denné a externé š.       06.09.2017      11:00 – 12:00 hod.

 

Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol (Mgr.)

 

2.   ročník denného štúdia           07.09.2017      09:00 – 10:00 hod

2.   ročník externého štúdia         07.09.2017      13:00 – 15:00 hod.

3.  ročník externého štúdia          06.09.2017      13:00 – 16.00hod.

 

Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)

 

2. ročník denné a externé š.          08.09.2017     13:00 – 15.00 hod.

 

 

Na zápis je povinný sa dostaviť každý študent.

 

Na zápis je potrebné so sebou priniesť:

-          doklad o zaplatení poplatku za štúdium/zimný semester

-          doklad o zaplatení poplatku za prolongačnú známku (prvý ročník za študentský preukaz)

-          občiansky preukaz,

-          tlačivo na rodinné prídavky,

Upozorňujeme, že ak študent doklady o zaplatení poplatkov pri zápise nepredloží, nie je možné zápis realizovať.

 

Poplatok za štúdium:

-          680 €   Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

-          425 €   Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)

-         425 €   Hospodárska a podnikateľská etika

-         650 €   Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

-         650 €   Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)

-         150€   3 roč. EVP a  SSaP – magisterské štúdium

 

Poplatok za študentský preukaz (platí len pre denných študentov):

-           22 €    1. ročník všetky odbory (nová karta)

-          12 €     2. a 3. ročník (prolongačná známka)

-          10 €    poplatok za AIS

 

Poplatky je potrebné uhradiť:

Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848

Variabilný symbol: uviesť rodné číslo

Konštantný symbol: 0308

Poznámka: meno, priezvisko, ročník, odbor

 

Výučba v akademickom roku 2017/18 začína 25.09.2017

 pre končiace 3.ročníky Mgr. štúdia začína semester:  11.09.2017

Rozvrh bude zverejnený v AISe.