Výberové konanie ERASMUS +

Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na akademický rok 2017/2018 na študijné pobyty a pracovné stáže pre študentov a mobility zamestnancov. Prihlášky zasielajte do 30.8.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk .
Výberové konanie sa uskutoční 31.8.2017 o 13,00 hod. v študovni.