Najlepšia výška na východe!

Naša vysoká škola sa podľa analýzy INEKO umiestnila na 11. mieste spomedzi 30 skúmaných vysokých škôl na Slovensku z hľadiska zamestnateľnosti absolventov.

Zároveň je pritom potrebné konštatovať fakt, že do jedenásteho miesta sa umiestnili aj  štyri vysoké školy s veľmi špecifickými odbormi, ako sú VŠ s umeleckým zameraním alebo Akadémia PZ, kde je predvídateľná nízka, resp. takmer nulová nezamestnanosť absolventov.

Čo je však ešte pozoruhodnejšie je to, že pre nami nie je žiadna z vysokých škôl pôsobiacich na východe Slovenska.

Sme teda na východe najlepší v zamestnateľnosti absolventov.

Analýza INEKO vychádzala z pevne daných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) za posledný spracovaný rok, ktorým bol rok 2013.

Presné údaje uvádza nasledovná tabuľka.

ineko

OLYMPUS DIGITAL CAMERA