Študuj na ISM!

Študuj na Slovensku!

Na škole ktorá patrí do medzinárodnej siete škôl ISM s hlavným sídlom v Nemecku.

Študuj na ISM!

 

 

Rozhovor s rektorom VŠMP ISM Slovakia – profesorom Bukovským

 

 

Profesor Rürup rozpráva o štúdiu na ISM

 

 

Rozhovor s prorektorkou Ing. Madzinovou

 

 

Rozhovor s doc. Storoškom