Kaplnka sv. Marka na našej škole

Kaplnka sv. Marka na našej škole je pre študentov a pedagógov otvorená denne od 08:00 do 15:00.

Sv. omša je počas semestra pravidelne každú stredu a vo sviatok o 13:00 hod.

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 15 minút pred sv. omšou.

Tešíme sa na každého.

kaplnkaDkaplnkaEkaplnkaBkaplnkaC