Národný štipendijný program na podporu mobilít

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2014/2015.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2014 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2014/2015. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

viac info v prílohe

Príloha Veľkosť
letak NSP_SK.pdf 297.63 KB