Študenti denného štúdia


  Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky Jún 2019

  Štátna skúška v magisterskom študijnom programe Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove   Dátum: 10. 06. 2019                                          Akademický rok:  2018/2019 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď   1. Ing. Rudolf  Žák 07.50 – 08.00 08.00 – 08.10 2. Bc. Lubomír Horňa 07.50 – 08.10 08.10 – 08.30 3. Bc. Tereza Janíčková 08.10 –…

  Konzultačné hodiny k prezentáciám ZP s Mgr. I. Vaňkovou, PhD.

  Konzultačné hodiny k prezentáciám ZP s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. z dôvodu pracovnej cesty dňa 31.5.2019 (piatok) nebudú. Náhradný termín konzultácií je 30.5.2019 (štvrtok) v čase 12:00 – 14:15.

  Inžiniersky program na ISM

  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove má schválený nový inžiniersky študijný program zameraný na ekonomiku a manažment. „Študijný program ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní nám v uplynulých dňoch schválila akreditačná komisia, teraz už len čakáme na podpis ministerky školstva,“ neskrýva radosť kancelár školy, Jozef Polačko. Študenti budú môcť už od septembra priamo v Prešove absolvovať plnohodnotné inžinierske vysokoškolské…

  POZOR: ODOVZDANIE ODBORNEJ PRAXE!

  Upozorňujeme študentov, ktorí ešte neodovzdali odbornú prax a chystajú sa na štátne záverečné skúšky v júnovom termíne, aby tak urobili v dátume najneskôr do 10.5.2019! V prípade neprítomnosti PhDr. Polačka v kancelárii 350 zanechajte správu o praxi (a dohodu o spolupráci ak ešte nebola odovzdaná) v priečinku s jeho menom na chodbe. Tí, ktorí kompletnú…

  Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce

  Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.

  PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY!!!

  Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať v termíne od 10.06.2019 do 14.06.2019 prostredníctvom  AISu do 10.05.2019. Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, hodnotené zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky(neabsolvované) štátnicové predmety!! Postupujte podľa…

  KNIŽNICA ISM

  Knižnica ISM bude v období od 03.05. do 10.05.2019 zatvorená! Ďakujeme za pochopenie.

  Pozor! Zmena termínu: PREDPRAXOVÝ SEMINÁR + PZSPe

  Oznamujeme všetkým študentom, že “Predpraxový seminár” s PhDr. Jozefom Polačkom, teda povinné stretnutie k odbornej praxi, sa z dôvodu vynútenej zmeny uskutoční už túto sobotu 13.4. v nezmenenom čase o 8:00 v miestnosti 345 (v prípade príliš veľkého počtu študentov sa presunie do miestnosti “Aula 1 (348))” namiesto pôvodne plánovaného termínu 27.4.   Zároveň je…

  Výučba s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD.

  Dňa 11.4.2019 nebude výučba s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD. z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. Z tohto dôvodu nebudú ani 12.4.2019 konzultácie k záverečným prácam. Termíny náhrady výučby z 11.4.2019 budú dohodnuté s vyučujúcou.

  KNIŽNICA ISM

  Knižnica ISM bude dňa 08.03.2019 (piatok) zatvorená! Ďakujeme za pochopenie.

  Zmena výuky

  Výuka predmetu Oblasti práva SR v dňoch 7.3.,14.3., 21.3. a 28.3 sa ruší. Náhrada sa uskutoční v dňoch 4.4., 11.4, 18.4. a 25.4. od 12.50 do 14.20 v miestnosti 342. Výuka predmetu Právo sociálneho zabezpečenia SR dňa 16.03. sa ruší. Náhrada bude dohodnutá dodatočne.

  Konferencie 25.4.2019

  POKYNY K MEDZINÁRODNÝM KONFERENCIÁM Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XIV. a Kvalita života X. – 25.4.2019

  Info o zmene výuky

  Prednáška z predmetu Právne poradenstvo v sociálnej oblasti  zo dňa 08.03.2019 sa ruší a ako náhrada za ňu sa uskutoční prednáška vopred a to dňa 16.02.2019 od 8.30 do 10.45 v P342.

  Výučba dňa 07.02.2019 s doc. M. Storoškom

  Výučba dňa 07.02.2019 s doc. PaedDr. M. Storoškom, PhD. NEBUDE. Nahrada bude dohodnuta dodatočne.

  OZNAM – študijné oddelenie

  OZNAMUJEME, že dňa 07. a 08.02.2019 bude študijné oddelenie zatvorené. Za porozumenie ďakujeme.   Mgr. Katarína Dobránska Polačková

  Zmena termínu skúšky z predmetu “Súčasné filozofické a etické smery”

  Skúška Súčasné filozofické a etické smery z 30. 01. o 10 hodine sa z organizačných dôvodov ruší. Nový termín je 31. január 2019 o 10 hodine.

  Konzultácie k záverečným prácam u Mgr. I. Vaňkovej, Phd.

  Konzultácie k záverečným prácam u Mgr. I. Vaňkovej, Phd. sú z dňa 1.2.2019 preložené na 31.1.2019 v čase 12:00 – 14:15.

  Business večierok (party) 30.1.2019

  Business večer ISM sa konal 30.januára na Hlavnej 129 v Prešove (Botanique Art). Zároveň bol aj súčasťou dňa otvorených dverí VŠ MP ISM Slovakia v Prešove. Celú akciu ukončila netradičná módna prehliadka redizajnovaných odevov. Študentky našej školy osobne predviedli 44 atraktívnych modelov. “Naša vysoká škola v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a…

  Prevzatie diplomov – štúdium ukončené december 2018

  Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …

  Úhrada školného na LS 18/19

  Upozorňujeme študentov na blížiaci sa termín začiatku letného semestra AR 2018/2019 a na základe Zmluvy o zabezpečení štúdia na súkromnej vysokej škole Vás žiadame o úhradu školného. Školné je potrebné uhradiť do 31.01.2019. Výučba v letnom semestri začína 04.02.2019.   U P O Z O R N E N I E:   ŠKOLNÉ SA UHRÁDZA VÝLUČNE BEZHOTOVOSTNE, NA ÚČET ŠKOLY Banka: Slovenská sporiteľňa…