Študenti denného štúdia


  Rektorské voľno 9.3.2018 s usmernením

  Študentom vytvoríme priestor vyjadriť sa Marek Storoška, rektor Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Vytvoríme priestor na to, aby študenti mali možnosť vyjadriť sa prostredníctvom občianskych zhromaždení k aktuálnej situácii na Slovensku a preto rektor rozhodol, že udelí rektorské voľno študentom dňa 9. marca 2018 od 14:00 hod. V prípade ak študenti prejavia záujem o štúdium naši…

  Hodina s Ing. Sedlákovou piatok 9.3. nebude!

  Oznamujeme, že hodina s Ing.Sedlákovou v piatok dňa 9.3. nebude z dôvodu choroby. Oznam sa týka študijných skupín 3SSaPb, 3SSaPbe, 3HPEb, 3HPEbe a predmetu Sociálne a etické aspekty podnikania. Náhrada po dohode s vyučujúcou bude možná sobotu 17.3. o 12:45. (bude ešte dohodnutá na riadnej hodine v sobotu 17.3. o 8:00)

  EÚ hľadá mladých absolventov vysokých škôl

  Ste čerstvým absolventom vysokej školy, disponujete žiadanými zručnosťami, ste dynamický, so silnou motiváciou? Chcete pomáhať pri formovaní Európy budúcnosti? Výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, sú také rozsiahle a zložité, že si vyžadujú to najlepšie, čo v nás je. V súčasnosti hľadáme talentovaných absolventov vysokých škôl a mladých odborníkov, ktorí sú pripravení zapojiť sa do…

  POZOR! Oznam pre študentov 2MPbe a 1HPEbe – hodiny s Ing. Sedlákovou 2.3. a 3.3 !

  Hodiny s Ing. Sedlákovou dňa 2.3. a 3.3. 2018 NEBUDÚ z dôvodu choroby! Týka sa to predmetov: HEe (1HPEbe), OZOe (2MPbe), PFe (2MPbe) a MOe (2MPbe) Náhrada bude oznámená dodatočne – priamo cez vyučujúcu. Ďakujeme za pochopenie.

  Oznam – konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou PhD.

  Dňa 16.2.2018 konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou PhD. z dôvodu pracovnej cesty nebudú. Náhradný termín konzultácií k záverečným prácam je 14.2.2018 v čase 12:30-14:45.

  Medzinárodné vedecké konferencie ISM (2018)

  Dňa 26.04. 2018 sa uskutočnia medzinárodné vedecké konferencie: Kvalita života IX. a Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XIII. Viac sa dočítate v časti “Konferenčné pokyny” / Read more…     Registration / Formuláre prihlášky: www.ismpo.sk/formulare

  Prevzatie diplomu – oznam

  Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …

  Oznámenie o úhrade školného

  Oznamujeme študentom, že do 31.01.2018 je potrebné uhradiť letný semester akademického roka 2017/2018 nasledovne: 680 €   (Bc. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách) 425 €   (Bc. Sociálne služby a poradenstvo) 425 €   (Bc. Hospodárska a podnikateľská etika)         650€    všetci študenti magisterského štúdia Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848 Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača Konštantný symbol: 0308…

  OZNAM – Knižnica ISM

  Dňa 10.01. a 12.01.2018 bude knižnica ISM zatvorená! Za pochopenie ďakujeme.

  Konzultácie s Mgr. I. Vaňkovou, PhD.

  Konzultácie s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. budú dňa 19.12.2017 v zmenenom čase- 12:45- 15:00.

  Výučba s doc. PaedDr. Marekom Storoškom, PhD.

  Oznamujeme všetkým študentom, ktorí majú výučbu s doc. Storoškom dňa 12.12.2017 (Filozofia výchovy), že táto výuka NEBUDE. Náhrada bude oznámená dodatočne.  

  Prednáška s PhDr. Polačkom 11.12.2017

  Prednáška “Tradičná a súčasná etika” s PhDr. Jozefom Polačkom dňa 11.12.2017 NEBUDE z dôvodu zahraničnej cesty. Náhrada bude oznámená dodatočne.

  Výberové konanie v programe ERASMUS +

  Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na letný semester akademického roka 2017/2018  na študijné pobyty a pracovné stáže . Prihlášky zasielajte do 10.12.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk . Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.12.2017 o 13,00 hod. v študovni.

  Oznam pre tretí ročník odboru SSap a Hpe

  Predmet seminár k bakalárskej práci s doc. Lachytovou dňa 05.12. 17 nebude. Náhrada sa uskutoční vo štvrtok t.j. 07.12.17 od 09.00 hod.

  Zmena termínu prednášky

  Oznamujeme študentom 3SSaPb a 3HPEb, že prednáška z predmetu “Kulturológia a multikultúrna výchova” s profesorom Dupkalom sa prekladá z termínu 24.11. (9:00) na termín o týždeň neskôr, teda rovnako v piatok, ale 1.12. v rovnakom čase 9:00 v rovnakej miestnosti Aula 1 (348)   Zároveň oznamujeme, že prednáška z predmetu “Sociálna Etika” s PhDr. Polačkom…

  Týždeň vedy a techniky na Slovensku

  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Katedra spoločenských vied Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu                                     P R O G R A M   PONDELOK 6.11.2017     9:00 – 10:00 (miestnosť 343)   Mgr. Patrik Lompart   Niektoré aspekty rodinnej a sociálnej starostlivosti v Nemecku a na Slovensku v súčasnosti   10: 00 – 11: 00 (miestnosť 342)…

  Oznam pre študentov končiacich ročníkov

  Žiadame študentov končiacich ročníkov v AR 2017/2018, aby sa prihlásili na témy záverečných prác prostredníctvom systému AIS do 27.10.2017 a po akceptácií vedúceho práce ho následne kontaktovali ohľadom zadávacieho listu. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté v rámci predmetu Seminár k záverečnej práci.

  Sociálne služby aktívne, efektívne, transparentne Knižnica

  Dňa 13.10. 2017 bude knižnica zatvorená! Za pochopenie ďakujeme.

  Prevzatie diplomu

  Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …