. .


MBA a LLM štúdium!

 

prihlášky prijímame priebežne!  

 

Možnosť získať profesijný titul MBA alebo LLM prostredníctvom International Education Society, kde máme programy akreditované.

 

Viac informácií ->